Ethica kookt met overschotswild

Nederland is een klein land en elke vierkante centimeter heeft een bestemmingsplan. Je kan je afvragen in hoeverre we hier van echt wild kunnen spreken. Desalniettemin hebben we te maken met dieren die hier leven en de gezondheid van deze dieren hangt voor een groot deel af van hoe de mens voor ze zorgt. Wij zijn daar samen voor verantwoordelijk.

Er moet voldoende voedsel te vinden zijn, plek zijn om te leven en soorten mogen elkaar niet in de weg zitten. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er minimale en maximale aantallen per gebied vastgesteld en wanneer het maximum overschreden wordt, komt de jager in actie om de populatie in toom te houden.

Het gevolg van te grote aantallen in een gebied is dat er niet voldoende voedsel en leefplek voor de dieren is. Overige problemen door over-populatie doen zich voor in de vorm van landbouwschade, veiligheid van (vlieg-)verkeer, negatieve effecten op andere soorten en schade aan vegetaties.

Bij Ethica werken we alleen met dierlijke producten die als gevolg van populatiecontrole geschoten worden. Vroeger werden deze dieren vaak deels vernietigd in plaatst van dat deze ter consumptie werden aangeboden. Wij willen graag dat alles wat geschoten wordt ook gegeten wordt. Daarmee zal er een kleinere behoefte overblijven naar gekweekt vlees, wat de veestapel reduceert en de CO2 uitstoot daarvan naar beneden brengt. Duurzaamheid is het doel!

Wij werken alleen met erkende jagers en gekeurd wild dat geschikt is voor consumptie. Wij krijgen deze dieren na keuring in het geheel binnen en wij zorgen zelf voor het villen, versnijden en uitbenen. Hierdoor kunnen we garanderen dat het hele dier gebruikt wordt van kop tot staart, er mag geen verspilling plaats vinden. Ok kunnen wij op deze manier controleren of het dier goed geschoten is, of  dat het onnodig geleden heeft. In het laatste geval kiezen wij er voor niet meer met de desbetreffende jager samen te werken.

De overschot dieren waar wij voornamelijk mee werken zijn gans, eend, duif, rivierkreeft, haas, konijn, wild zwijn en hertsoorten zoals ree. Er bestaan echter ook minder gangbare overschot dieren die wij willen promoten ten bate van het reduceren van de commerciële veestapel. Denk aan zwaan, kraai en muskusrat. We hebben gemerkt dat onze gasten daar nog niet echt klaar voor zijn door bijvoorbeeld de aaibaarheidsfactor (zwaan) of de negatieve associatie (muskusrat). Desalniettemin zou het helpen als we die wel konden serveren.

We willen voorop stellen dat het eten van wild in Nederland geen oplossing is voor het CO2 uitstoot probleem dat van de commerciële veeteelt af komt. Daarvoor wordt er nog teveel vlees gegeten en bestaat er simpelweg te weinig wild om dat te compenseren. Wij vinden echter wel dat alles wat er geschoten wordt in ieder geval gegeten moet worden. Uiteindelijk is er maar één échte oplossing en dat is minder vlees eten! Daarom hanteren wij in het restaurant de zogenaamde 80-20 regel waarbij je 80% groente en 20% vlees bij een gerecht krijgt. Daarbij hebben wij een uitgebreide vegetarische en veganistische kaart.

Op onze site plaatsen wij onze gerechten en recepturen waarmee wij hopen anderen te enthousiasmeren voor een duurzamer eetpatroon. Heb je vragen hoe je iets klaar maakt? Neem dan contact op, we vinden het leuk om je te helpen.